VERA VAN DE VEN, auteur van “Zit ik echt zo simpel in elkaar?” ontdek jouw gebruiksaanwijzing

Het leven is ritme. Eén en al ritme…….

In haar boek laat Vera van de Ven haar lezers er getuige van zijn hoe zij een bijzonder mechanisme ontdekte van terugkerende patronen in haar leven. Het was tijdens een periode van pijn en moeite dat zij dit met grote herderheid herkende. Zij noemde het: het Levensritme®*. Deze ontdekking bracht haar de inzichten die zij op dat ogenblik nodig had en schiep voor haar de ruimte om verder te kunnen. Om te veranderen wat aan verandering toe was. Zij ging haar leven begrijpen. En haar missie in het leven. Zodra zij de werking van het Levensritme* ook in anderen zag bij haar werk als coach en trainer, besefte zij: Dit wil ik niet voor mijzelf houden. Dit móet ik opschrijven. En zo gebeurde. Het moment om dit te doen had niet beter gekozen kunnen worden: haar boek sloeg zo aan, dat het werd genomineerd als ‘beste zelf- coaching boek van 2012’.

Zelf-coaching?

Zelf-coaching doet iemand inderdaad zelf. En dat kost wel enige inspanning. Maar bij Vera’s werkwijze  staan haar lezers er zeker niet alleen voor. Als steun en leidraad vinden zij achterin het boek een reeks vragen, die uitnodigen tot beantwoorden, tot al schrijvend de eigen gebruiksaanwijzing ontdekken èn die eens uit te testen om zichzelf zo beter te leren kennen. Ook kan er een aanmoediging uit af te leiden  zijn om met anderen eens dat echte gesprek aan te gaan. Uit delen met anderen ontstaat verbinding met anderen. En verbinding met anderen is een geschenk.

“Zit ik echt zo simpel in elkaar?”

Perioden van ziekte en tegenslag en andere indringende gebeurtenissen die het leven tekenen, zijn ook aan Vera niet voorbij gegaan. Zij spreekt er openhartig over, maar alleen met het doel het werkelijke thema van haar boek te kunnen aansnijden: hoe zij een overeenkomst ontdekte tussen de wisseling van de seizoenen in de natuur en het cyclisch terugkeren van situaties in het leven van een mens. Dit inspireerde haar om een systeem uit te werken, dat – overtuigend door zijn eenvoud – de lezer goede  aanknopingspunten biedt om zijn problemen van het moment te kunnen duiden en er mee aan de slag te gaan. Dat hoeft niet moeilijker te zijn dan het lijkt. Dat is te doen. Vandaar dat Vera haar boek de titel meegaf: “Zit ik echt zo simpel in elkaar?” Niet eens een vraag eigenlijk. Eerder een verraste uitroep! En zeker het begin van een verandering ten goede.

Een groep mensen in Nederland die minder steun bij een zwaarder wordende taak krijgt, zijn de mantelzorgers. Hun bestaan wordt er steeds minder simpel op. Hun liefde houdt ze nog even op de been. Door Vera’s boek zouden ook zíj iets belangrijks kunnen gaan inzien. Wat is mijn diepste drijfveer?  Voegt het mantelzorgen kwaliteit aan mijn leven toe of neemt het mij z’n kwaliteit juist af? Wat zegt mijn lichaam, als ik daar eens goed naar zou luisteren? En de grootste van alle vragen: wie ben ik? Misschien is het goed voor deze bezinning een adempauze te nemen. In dat geval ligt er de mogelijkheid om zichzelf de nodige respijtzorg te gunnen. Misschien alleen, misschien samen met de zorgvrager. Verandering van lucht doet goed. In elke vaste routine trouwens…….

*Levensritme® is inmiddels als erkende methode geregistreerd.

Bestellen

De prijs van het boek bedraagt € 59,95 incl. verzendkosten. Het is hier te bestellen.

Nadere informatie over InnEarth is te vinden op www.innearth.nl Direct contact opnemen met Vera kan via: info@innearth.nl